03-6365100

המוצרים

עמוד הבית - המוצרים

קשר לאזרח

מערכת מקוונת המאפשרת לפוליטיקאי לקבל מיפוי מדויק ועדכני של תדמיתו בקרב הציבור בכלל ובקרב ציבור מצביעי מפלגתו בפרט, תוך שימת דגש על חוזקות וחולשות (בעיני הציבור) לצורך שיפור מתמיד.

מערכת קשר לאזרח מתבססת על סקרים אינטרנטיים חודשיים שמבוצעים על גבי פאנל המשיבים Panel4all של מכון המחקר Panels Politics. הסקרים נערכים על מדגמים מייצגים של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל ומתבצעים בתדירות קבועה בשבוע הראשון לכל חודש. הם כוללים שורה של שאלות קבועות שיאפשרו בחינת תנודות בדעת הקהל בהיבטים השונים הכלולים במדדים.

מערכת "קשר לאזרח" מספקת לפוליטיקאי וליועציו ממשק אינטרנטי (Dashboard) שמציג בכל עת את הנתונים העדכניים ביותר (סקר אחרון) של הערכת הציבור במדדים השונים, תוך כדי מתן גישה נוחה (בלחיצת עכבר) לפילוחים שונים (Drill Down). בנוסף, מקבל הלקוח דוח עומק רבעוני וגישה למערכתPanels Politics Express - מערכת הסקרים המהירה של Panels Politics אשר מאפשרת בנייה עצמית של סקר בן שלש שאלות בחודש וקבלה מיידית של תוצאותיו ישירות לחשבון הדוא"ל האישי.

מחקרים פוליטיים

 • עמדות הציבור בנושאים שונים
  • עבור גופי תקשורת כתובה ואלקטרונית
  • עבור מפלגות ופוליטיקאים
 • סקרי בחירות לכנסת
  • אהדה ציבורית
  • שיקולי הצבעה
  • סיכויי היבחרות / מפת מנדטים
  • בחינת תכנים תעמולתיים
 • רשויות מקומיות
  • סקרים לקראת בחירות
  • אצבע על הדופק (קשר לתושב) לראש הרשות
 • סקרי פריימריז למפלגות וגופים פוליטיים בקרב:
  • מתפקדים
  • מצביעים
  • כלל הציבור