03-6365100

כלים ומתודולוגיות

עמוד הבית - מתודולוגיות

מחקרים כמותיים

דוח עומק

מסתמך על פילוח מדויק של קהלים ספציפיים הנכללים במדגם המשיבים ועושה שימוש בטכניקות סטטיסטיות מתקדמות(רגרסיות, ניתוחי שונות, ניתוחי גורמים ועוד) על מנת להגיע לתובנות מעמיקות על בסיס הנתונים שנאספו. נדבך חשוב בדוחות עומק מתבסס על יבצע ניתוחי תוכן של החומרים האיכותניים(תשובות מילוליות) המשולבים בשאלות הסקר כדי ללמוד לעומק על היבטים נבחרים של הנושאים הנחקרים. בסיכומו של דוח העומק מתבצעת אינטגרציה של הממצאים ממגוון המקורות והניתוחים שבסקר וממנה מגיע החוקר לכלל action items ממוקדים המסייעים בידי מזמין הסקר לכוון את צעדיו.

סקר מהיר

השימוש בפאנל אינטרנטי שמאפייני חבריו הם חלק ממנגנון הדגימה המובנה, מאפשר העלאה זריזה של סקר כל שהוא. בין אם כזה המיועד למדגם מייצג כללי ובין אם סקר המכוון לפלח מוגדר בתוך אותה אוכלוסייה (למשל נשים בלבד) ללא צורך בניסיון ממושך ויקר. לעורך המחקר שליטה מלאה על מהירות איסוף הנתונים ומשך הזמן שבין העלאת הסקר "לאוויר" למתן הדוח משתנה על פי צרכי הלקוח .

סקר TRACKING

סקר חוזר שמתבצע על אותם משתתפים בכל פעם. זהו פאנל "טהור" המכונה גם cohort . סקר פאנל הוא הדרך הטובה ביותר לחקור שינויים בעמדות של אנשים בכך שמאפשר לא רק לדעת מה עצמת השינוי בעמדות כלפי מועמד או מפלגה מסוימת , אלא גם לשרטט את התוואי המדויק של המעברים בין גורמים אלו ואת מאפייני העוברים .

פאנל צף

הטכנולוגיה הייחודית של פאנל משיבים אינטרנטי מאפשרת לנו לאגד את כל המתלבטים בין המפלגות\מועמדים שונים לכדי קהילה אחת מובחנת – "הפאנל הצף" ולהפוך אותם לפלטפורמה לביצוע מחקרי מעקב (tracking research) לאורך זמן.מחקר המעקב של הפאנל הצף מתבצע שוב ושוב מדי תקופה וחוזר אל אותם פאנליסטים במטרה ללמוד על שינויים אפשריים בעמדותיהם וכדי להבין לעומק מהם גורמי המשיכה והדחייה של פוליטיקאים ומפלגות בעיני אותם מתלבטים.

מחקרים איכותניים

קבוצת מיקוד

במקרה של צורך באיסוף נתונים מעמיקים אודות נושא או גורם מסוים מוקמת קבוצת מיקוד (focus group) המונה בדרך כלל 8 עד 12 חברים הנבחרים על פי קריטריון דגימה רלבנטי לנושא הנחקר . נתוני הדיון מנותחים על ידי אנשי מקצוע ובמגוון מתודולוגיות מחקריות כמו Laddering ועוד.

חדר וירטואלי

מתודולוגיה מחקרית שפותחה על ידי קבוצת פאנלס מאפשרת לנהל דיון הנמשך לאורך תקופת זמן של מספר ימים עם קבוצה מוגדרת של אנשים , באופן וירטואלי. המשתתפים בדיון נבחרים מתוך המאגר הכולל של פאנל המשיבים הייעודי של קבוצת פאנלס באמצעות מערכת eNquera לניהול הפאנל. בחירת המשתתף מוכוונת על פי שאלת המחקר ומה שחשוב לא פחות – שאלת מיקומו הפיזי של המשתתף(בדר"כ מקום מגוריו) כלל אינה מהווה שיקול או מכשול בדרך לגיוסו לקבוצה . הדיון עצמו מתנהל בתוך אתר ייעודי ובהנחיה צמודה של איש מקצוע המתמחה בכל הניואנסים המקצועיים של ניהול קבוצת מיקוד מסורתית . השימוש ב"חדר וירטואלי" מאפשר לראשונה גישה לקהל יעד החי בפיזור גיאוגרפי רחב (לא עוד גדרה-חדרה), ואל אנשים הנתפסים מלכתחילה כלא נגישים או נגישים פחות בשל היותם עסוקים מאוד . האופי הבלתי אישי של הקבוצה, העדר החשיפה הפיזית המלאה למשתתפים האחרים ולמנחה הקבוצה מאפשרים נגיעה בלתי מוטית מרצייה חברתית ושאר הטיות מחקריות שכיחות ובכך לאפשר מחקר מהימן יותר בנושאים בעלי רגישות גבוהה וכמו כן, אפשרויות ההגעה לקהלי יעד וקבוצות אוכלוסייה המוגדרות כ"ביישניות" ובלתי נגישות לקבוצות מיקוד – בני נוער , למשל , גדלה עשרות מונים .